Taula de nivells orientativa

Selecciona el teu cicle:

de 4 a 7 anys

de 12 a 18 anys

de 8 a 11 anys

a partir de 11 anys

Pre cicle 1A

pre 1A

4 ANYS

En aquest nivell, els alumnes interioritzen una gran quantitat de conceptes a través de el joc i activitats creativa causa que la seva capacitat per aprendre noves paraules i estructures de forma natural, és molt alta. És molt positiu per a l'alumne començar a aprendre una nova llengua a aquesta edat.

Pre cicle 1B

pre 1B

5 ANYS

L'alumne segueix tenint una gran capacitat per interioritzar conceptes de forma natural a través de jocs i activitats creatives i divertides de forma natural. A més, s'inicien en la lectura i l'escriptura.

Pre cicle 2A

pre 2A

6 ANYS

Els alumnes realitzen exercicis que els permeten desenvolupar tots els aspectes de la llengua: reading, writing, listening i speaking, donant més èmfasi en els aspectes orals. Hauran d'aprendre a fer petits diàlegs amb certa fluïdesa. Es motiva els alumnes a través de el joc i cançons, entre d'altres.

Pre cicle 2B

pre 2B

7 ANYS

En aquest nivell, als alumnes se'ls exigeix una bona capacitat per interpretar textos en anglès i escriure paraules correctament. És un curs de transició entre pre cicle i primària i per tant és important que els alumnes assimilin bé tots els continguts per així poder afrontar els següents cursos amb seguretat.

Primària nivell 3

PL3

8 ANYS

En aquest nivell, els estudiants han d'aprendre a parlar i escriure usant correctament estructures bàsiques de la llengua. Hauran ampliar i consolidar el seu vocabulari. També es farà èmfasi en la lectura i especialment, la pronunciació. Realitzaran projectes per desenvolupar les seves habilitats lingüístiques i autoconfiança a l'hora de parlar.

Primària nivell 4

PL4

9 anys

En aquest nivell, els alumnes desenvolupen les seves habilitats lingüístiques orals i escrites a través de models. Aquests models els ajuden a assimilar estructures gramaticals de certa complexitat amb més facilitat. Se segueix treballant de manera dinàmiques ia través de jocs.

Primària nivell 5

PL5

10 ANYS

Els alumnes consolidaran les estructures bàsiques i el vocabulari necessari per poder parlar i escriure sobre temes personals i del seu entorn amb facilitat i seguretat.

També prendran a parlar sobre esdeveniments de l'passat.

Primària nivell 6

PL6

11 ANYS

Aquest és un nivell de transició entre els cursos de primària i els cursos de secundària. Aquest nivell es diferencia dels anteriors, ja que s'inicia els alumnes en el desenvolupament d'estructures gramaticals de certa complexitat. Els alumnes aprendran a parlar sobre esdeveniments de l'passat i sobre plans de futur.

Nivell d'adaptació

ad

Els alumnes que no estiguin acadèmicament prerarados per afrontar les classes de secundària amb seguretat, hauran de realitzar aquest curs pont d'adaptació per garantir que la seva evolució és sòlida en el següents nivells i així poder afrontar els exàmens oficials amb garanties.

Secundària nivell 1

SL1

12 ANYS

Desenvoluparàs els coneixements necessaris per afrontar situacions socials quotidianes de forma oral amb confiança. També aprendràs a parlar sobre els teus plans de futur i esdeveniments de l'passat. Comprendràs missatges de certa complexitat i redactareu textos senzills.

Secundària nivell 2

SL2

13 ANYS

Desenvoluparàs la teva expressió oral i aprendràs a intercanviar informació d'interès general amb soltesa.

Comprendràs textos escrits en diaris i revistes, a més d'interpretar missatges. Aprendràs a escriure cartes, correus electrònics informals, històries i articles. En aquest nivell asentarás les bases per aprovar l'examen de l'nivell PET (B1).

Secundària nivell 3

SL3

PET

14 ANYS

Consolidarás teus coneixements gramaticals i desenvoluparàs notablement teu domini oral i escrit de la llengua. Et comunicaràs amb fluïdesa i espontaneïtat en una gran varietat d'àmbits socials. A més desenvolupares coneixements i tècniques per poder aprovar l'examen oficial de l'PET.

Secundària nivell 4

SL4

15 ANYS

En aquest nivell consolidarás les estructures gramaticals més complexes i desenvoluparàs un vocabulari molt ampli. Aprendràs a aplicar tots els teus coneixements per a poder parlar i escriure amb claredat i naturalitat. Els alumnes comencen a familiaritzar-se amb l'examen oficial de Cambridge FCE (B2).

Secundària nivell 5A

SL5A

FCE

16 ANYS

S'inicia la preparació i formació dels alumnes per afrontar l'examen oficial de Cambridge First Certificate (FCE). En aquest nivell acabaràs de consolidar les principals estructures gramaticals, simples i complexes, i desenvolupessis un vocabulari molt ampli. Aprendràs a aplicar tots els teus coneixements per a poder parlar i escriure amb gran desimboltura.

Secundària nivell 5B

SL5B

FCE

17 ANYS

En aquest nivell consolidarás les teves possibilitats per afrontar amb garanties l'examen de Cambridge First Certificate (FCE). Aquest curs està orientat per poder desenvolupar els coneixements necessaris i les tècniques adequades per poder aconseguir aquest títol oficial FCE (B2).

Secundària nivell 6

SL6

CAE

18 ANYS

En aquest nivell, comences a arribar a la perfecció en tots els aspectes de la llengua. Podràs tractar qualsevol situació de la vida amb soltesa i confiança. A l'acabar el curs estaràs preparat per afrontar l'examen de CAE (Certificate of Advanced English C1).

 
 
 
 

CONTACTE

Selecciona l'acadèmia que més t'interessa:

©2020 por Anglo Centres English Language Schools.