POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB

 

 

 

Roberto Bianchi és una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, i la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, pel que volem mitjançant la present Política de privacitat i protecció de dades personals, informar-te de com recollim i com tractem o fem servir aquestes dades.

 

En aquesta política de privacitat i protecció de dades personals s'estableixen les bases sobre les que Roberto Bianchi, amb domicili en Bloc Argentina Esc. A Local 2, 43007 Tarragona (Tarragona), tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta Política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a Roberto Bianchi, el qual serà responsable de les seves dades (Responsable de l'Tractament de les Dades), ia través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).

 

A QUÈ ENS COMPROMETEM

 

 1. A respectar la privacitat dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.

 2. A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-los de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i l'ús indegut dels mateixos.

 3. A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.

 4. A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.

 5. A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionats.

 

QUÈ DADES PERSONALS UTILITZEM

 

Mitjançant la nostra pàgina web podem demanar dades personals per a diferents finalitats:

 1. Sol·licitud d'informació per part de l'usuari

 2. Subscripció a newsletters

 3. Treballar amb nosaltres mitjançant l'enviament d'el currículum

 

Depenent de la finalitat per a la qual s'aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries.

És important que l'usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa perquè en el moment que els facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i utilitzem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent en qualsevol moment retirar el consentiment prestat per les vies oportunes sent el consentiment de l'interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

 

L'usuari, a l'aportar les dades requerides en els formularis és l'únic responsable de la veracitat de les dades remeses, garantint i responent de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

 

QUÈ DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES

 

Un cop aportats les dades personals tindrà dret a:

 

 1. Consultar qualsevol dubte ja que se l'informi de com fem servir les dades ia obtenir ACCÉS als mateixos.

 2. Que RECTIFIQUI o esborri la seva informació oa imposar LIMITACIONS en el tractament de la mateixa.

 3. CANCEL·LACIÓ de les dades.

 4. OPOSAR a el tractament de les seves dades.

 5. PORTABILITAT de les dades.

 

En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit a Roberto Bianchi, en Bloc Argentina Esc. A Local 2, 43007 Tarragona (Tarragona), o mitjançant l'adreça de correu electrònic: spsp@anglocentres.com .

A més, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

 

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

 

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació de el servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de forma segura.

 

QUÈ DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS

 

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

 

 

USUARIS

 

L'accés i / o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

 

ÚS DEL PORTAL

 

La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Roberto Bianchi o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de l'portal. Aquesta responsabilitat s'estén a l'registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Roberto Bianchi ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

 

 1. incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic

 2. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans

 3. provocar danys en els sistemes físics i lògics de Roberto Bianchi, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

 4. intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Roberto Bianchi es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Roberto Bianchi no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Roberto Bianchi serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) ..

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Roberto Bianchi. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Roberto Bianchi. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Roberto Bianchi.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 

Roberto Bianchi no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l'portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

 

Roberto Bianchi es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

ENLLAÇOS

 

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Roberto Bianchi no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Roberto Bianchi assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D'EXCLUSIÓ

 

Roberto Bianchi es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

 

GENERALITATS

 

Roberto Bianchi perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

 

Roberto Bianchi podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

 

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La relació entre Roberto Bianchi i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

 

 

FORMULARIS "TREBALLA AMB NOSALTRES"

 

El text que es mostra a continuació l'ha d'incloure en cas de disposar d'un formulari de registre de candidats mitjançant pàgina web:

 

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCION DE DADES: En compliment de l'deure d'informar els interessats de les circumstàncies i condicions de l'tractament de les seves dades i dels drets que l'assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació.

 

RESPONSABLE DE TRACTAMENT: Roberto Bianchi

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Incloure la seva candidatura en futurs processos de selecció de l'empresa.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conservaran durant un termini de 6 mesos des de la recepció de l'currículum. Esgotat aquest termini l'empresa destruirà el currículum a el menys que el candidat hagi enviat una actualització de la mateixa.

 

LEGITIMACION per al tractament: Consentiment explícit atorgat amb l'acceptació de les condicions d'ús del nostre formulari.

 

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals. En cas que l'empresa enviï el seu currículum a un tercer es sol·licitarà formalment la seva conformitat.

 

ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint a Roberto Bianchi, en Bloc Argentina Esc. A Local 2, 43007 Tarragona (Tarragona) a més d'acudir a la autoritat de control competent (AEPD).Accepto les condicions d'ús de el formulari de contacte

Accepto que les meves dades identificatives siguin incloses per a finalitats comercials de Roberto Bianchi

 

FORMULARI DE NEWSLETTER

 

ALTA A NEWSLETTER

 

Tot formulari d'alta en una newsletter comercial ha de portar la seva clàusula específica en què l'usuari autoritzi que se li enviï mailing comercials.

 

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCION DE DADES: En compliment de l'deure d'informar els interessats de les circumstàncies i condicions de l'tractament de les seves dades i dels drets que l'assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació.

 

RESPONSABLE DE TRACTAMENT: Roberto Bianchi

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Informar-dels productes i / o serveis de Roberto Bianchi.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i el que li és exigible legalment, sent destruïts posteriorment mitjançant els processos assegurances de l'organització.

 

LEGITIMACION per al tractament: Consentiment explícit a l'acceptar les condicions d'ús de el formulari d'alta a la nostra newsletter.

 

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

 

ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint a Roberto Bianchi, en Bloc Argentina Esc. A Local 2, 43007 Tarragona (Tarragona) a més d'acudir a la autoritat de control competent (AEPD).Accepto les condicions d'ús de la inscripció a la newsletter de Roberto Bianchi.

 

 

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

 

"De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, l'informem que les seves dades estan incloses en les nostres bases de dades comercials. El responsable de l'tractament és Roberto Bianchi i les dades són tractades amb la finalitat de mantenir-vos a el dia dels nostres productes i serveis.

 

Així mateix, li comuniquem que pot exercir, si escau la baixa de la inscripció dirigint-se a Roberto Bianchi a la següent Bloc Argentina Esc. A Local 2, 43007 Tarragona (Tarragona). Així mateix podrà exercir el dret de baixa d'aquesta subscripció en el següent enllaç. "

 

CLÀUSULES PER SUBSCRIPTORS (UN COP REBIN EL BUTLLETÍ)

 

"De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer responsabilitat de Roberto Bianchi, sent tractades amb la finalitat de donar servei a el butlletí informatiu o newsletter al que vostè s'ha donat d'alta.

Així mateix, li comuniquem que pot exercir, si escau la baixa de l'inscripció dirigint-se a Roberto Bianchi a la següent Bloc Argentina Esc. A Local 2, 43007 Tarragona (Tarragona). Així mateix podrà exercir el dret de baixa d'aquest subscripció en el següent enllaç.

 

FORMULARIS DE CONTACTE PÀGINA WEB

 

El text que es mostra a continuació ha d'incloure al formulari de la pàgina web:

 

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCION DE DADES: En compliment de l'deure d'informar els interessats de les circumstàncies i condicions de l'tractament de les seves dades i dels drets que l'assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació.

 

RESPONSABLE DE TRACTAMENT: Frank Joel Bianchi.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Gestionar i respondre la seva consulta.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i el que li és exigible legalment, sent destruïts posteriorment mitjançant els processos assegurances de l'organització.

 

LEGITIMACION per al tractament: Interès legítim de les parts per donar resposta a la sol·licitud d'informació.

 

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

 

ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint a Roberto Bianchi, en Bloc Argentina Esc. A Local 2, 43007 Tarragona (Tarragona) a més d'acudir a la autoritat de control competent (AEPD).Accepto les condicions d'ús de el formulari de contacte

Accepto que les meves dades identificatives siguin incloses per a finalitats comercials de Roberto Bianchi

 

AVÍS: Si compra dades personals a tercers per realitzar publicitat dels seus productes i serveis, ha de tenir en compte que aquesta pràctica està prohibida i considerada SPAM per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

AVÍS: Recordeu que ha d'esborrar les dades quan hagi transcorregut un temps sense fer ús dels mateixos en cas que l'usuari no hagi acceptat ser inclòs amb fins comercials.

 

AVÍS: Una vegada recollida l'autorització a l'enviament de mailings, els enviaments massius s'han de fer sempre amb còpia oculta o plataformes d'email màrqueting que impossibiliten als destinataris tenir accés a dades d'altres subscriptors.

 

 

 

 

 

©2020 por Anglo Centres English Language Schools.